สาธิต บวรสันติสุทธิ์

คอลัมน์ความจริงความคิด : ข้อผิดพลาดในการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ

ใกล้ปลายปีก็ใกล้ฤดูเกษียณอายุกันแล้ว แม้จะเจอ Covid แต่ “Time and Tide wait for no man” แปลเป็นไทย “เวลาและวารี ไม่ใยดีจะคอยใคร” เมื่อถึงเวลา เราก็ต้องเกษียณ แต่ปัญหาคือ เราเตรียมพร้อมยัง

1 2 3 4 5 6 16