Get Wealth Soon

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : หนึ่งในกลไกสำคัญสร้างความมั่นคงระบบบำนาญไทย

เมื่อไม่นานมานี้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับการเกษียณอายุ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อบริบทของไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จึงขอถือโอกาสนำมาเล่าสู่กันฟัง

เงินคงค้างของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (provident fund: PVD) คงทราบกันดีว่าการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการออมระยะยาวสำหรับลูกจ้างเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า ในแต่ละปีมีสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพไม่ว่าจะด้วยการลาออกจากกองทุน ออกจากงาน หรือเกษียณอายุ แต่กลับไม่มารับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ตัวเองเก็บออมไว้ จนกลายเป็น “เงินคงค้าง” (unclaimed money) อยู่ที่บริษัทจัดการ (บลจ.)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการปรับตัวในช่วง COVID-19

ปี 2564 ได้ล่วงผ่านมากว่าครึ่งปีแล้ว เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD)หลายท่านอาจเริ่มหันกลับมาทบทวนการออมเงินและการลงทุนของตัวเองว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้และเข้าใกล้เป้าหมายการเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุมากน้อยแค่ไหน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับทางเลือกในการออมภาคบังคับ

เมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมเสวนาในงานสัมมนาออนไลน์ The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 6 “เจาะลึก กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. 2564” จึงอยากนำเรื่องน่ายินดีมาเล่าสู่กันฟัง นั่นคือ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ลูกจ้างภาคเอกชนทุกคนจะมีเงินเก็บออมไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ เนื่องจากกระทรวงการคลังกำลังผลักดันให้มีกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ หรือที่ได้ยินคุ้นหูกันว่า กบช. ซึ่งเป็นกองทุนการออมภาคบังคับสำหรับแรงงานภาคเอกชนในระบบที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี

ครึ่งปี 64 เงินไหลเข้า SSF-RMF หุ้นขึ้นขายทำกำไร LTF เงินไหลออก 1.1 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> “มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช” เผยครึ่งปีแรก 64 “กองทุนประหยัดภาษี” เติบโตจากสิ้นปีก่อน SSF-SSFX มูลค่าสินทรัพย์แตะ 2.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.7% จากสิ้นปี 63 แรงหนุนกองนโยบายลงทุนหุ้นทั่วโลก-หุ้นจีน ยอดเงินไหลเข้าสุทธิ 2.2 พันล้านบาท ด้านกองทุน LTF เงินไหลออก 1.1 หมื่นล้านบาท ฟาก RMF โต 7.7% มูลค่าสินทรัพย์แตะ 3.5 แสนล้านบาท

คลังต่อเวลา “นายจ้าง-ลูกจ้าง” หยุด-เลื่อนส่งเงินกองทุนสำรองฯ ถึงธ.ค.64

HoonSmart.com>>คลังขยายระยะเวลาให้นายจ้างและลูกจ้างโดนกระทบจากโควิด-19 สามารถหยุดหรือเลื่อนการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว ตั้งแต่งวดเดือนก.ค.-ธ.ค.64

กองทุน ESG ในประเทศ 5 เดือนรีเทิร์นเฉลี่ย 12% ชนะกองหุ้นทั่วไป

HoonSmart.com>> “มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช” เปิดผลงานกองทุนยั่งยืน ESG ที่ลงทุนในประเทศ สร้างผลตอบแทน 5 เดือนสูงกว่ากองทุนหุ้นทั่วไป เฉลี่ยเกิน 12% “กองอินโนเทคฯ” สูงสุด 24% ฟากกองทุน ESG หุ้นต่างประเทศทำได้สูงกว่า 10% ชนะกองทุนหุ้นทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 6.6% มองแนวโน้มกองทุนหุ้นยั่งยืนในไทยเติบโตได้ไกล บลจ.จ่อออกกองทุนใหม่ ด้านก.ล.ต.เล็งออกเกณฑ์จำแนกกองทุนหุ้นยั่งยืนช่วยนักลงทุนเห็นภาพชัดเจนขึ้น

“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19”

ตามที่ทราบกันดีว่า ปี 2564 เป็นปีที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงอายุ (Aging Society) สู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือพูดง่าย ๆ ว่า เราจะพบผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุก ๆ 5 คน และจากข้อมูลที่พบคือขณะที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น แต่เงินออมเพื่อรองรับการเกษียณกลับมีไม่เพียงพอและผู้สูงอายุไม่สามารถพึ่งพิงรายได้จากบุตรหลานได้เหมือนในอดีต

พฤติกรรมที่ควรเลี่ยงในการลงทุน

นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาด มักจะลงทุนไปตามอารมณ์ ความรู้สึก มากกว่าการลงทุนโดยยึดเหตุผลเป็นหลัก ทำให้นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและขาดทุนจากการลงทุน

1 2 3 7