Get Wealth Soon

การจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเกษียณอายุ

ย่างเข้าสู่เดือนกันยายนและต่อเนื่องไปยังไตรมาสสุดท้ายของปีนับเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสำคัญของเพื่อนสมาชิกที่กำลังจะเข้าสู่ชีวิตเกษียณอายุ ซึ่งเป็นอีกช่วงหนึ่งของชีวิตที่มีความท้าทายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชีวิตในช่วงก่อนหน้า โดยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เพื่อนสมาชิกควรเตรียมการก่อนวันเกษียณ คือ การบริหารจัดการเงินไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณ นั่นเอง

ชี้เทรนด์อาชีพ “นักวางแผนการเงิน” รุ่ง โควิดหนุนคนใส่ใจ “สุขภาพการเงิน” พุ่ง

HoonSmart.com>> อาชีพ “นักวางแผนการเงิน CFP” รุ่งหลังโควิด ชี้พฤติกรรมเปลี่ยน คนไทยและทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องการวางแผนการเงินเพิ่มหลายเท่า สมาคมนักวางแผนการเงินไทยเร่งผลักดันอาชีพ CFP คาดภายใน 5 ปี มีนักวางแผนการเงินกว่า 1,000 คน ตอบรับความต้องการการจัดการเรื่องการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “ผู้รับผลประโยชน์” ของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ยังจำกันได้ไหมว่าตอนที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเริ่มเข้าทำงานหรือเมื่อทำงานไประยะหนึ่งแล้วก็ตาม เพื่อนสมาชิกได้กรอกเอกสารอะไรบ้าง นอกจากใบสมัครและแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) เพื่อประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุน เชื่อว่าเพื่อนสมาชิกคงจำกันได้ว่ายังมีเอกสารที่สำคัญอื่นอีกหนึ่งฉบับที่พวกเราได้กรอกข้อมูลไว้นั้นคือ “หนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลผู้รับผลประโยชน์”

เงินลงทุน “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เติบโตท่ามกลางโควิด-19

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลต่อจำนวนสมาชิก PVD ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 เหลือ 2.87 ล้านคน แต่ยังมีพัฒนาการของ PVD ที่น่าสนใจ และมีการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนมากขึ้นแตะ 1.34 ล้านล้านบาท สัดส่วนลงทุนในตราสารทุนเติบโตสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 24.8%

ประหยัดภาษีด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เข้าสู่ปีเสือ 2565 ได้เกือบสามเดือนแล้ว เพื่อนสมาชิกบางท่านอาจยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2564 เรียบร้อยแล้ว และวางแผนที่จะมีเงินออมมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ วันนี้มีคำแนะนำดี ๆ สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ต้องการออมเงินและลงทุนเพื่อการเกษียณอายุผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (provident fund: PVD) และต้องการประหยัดภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละปีไปพร้อมกัน

“กสิกรไทย” แนะวิธีวางแผนการเงิน หลังวิกฤตสังคมสูงวัยทำค่าใช้จ่ายหลังเกษียณพุ่งสูง

HoonSmart.com>> “K WEALTH” กสิกรไทย แนะนำการวางแผนการเงิน รับความไม่มั่นคงของชีวิตวัยเกษียณจากวิกฤตสังคมผู้สูงวัย แนะเช็กสิทธิพื้นฐานต่างๆ ย้ำวางแผนเตรียมเงินและความคุ้มครองเพิ่มเติมจากการลงทุนและประกัน พร้อมแนะนำการปรับสัดส่วนการลงทุนในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน

ก.ล.ต.ปรับปรุงนิยามผู้ลงทุน ขยายโอกาสในการลงทุนและระดมทุน

“การสร้างสมดุล” ระหว่างผู้ประกอบการและผู้ลงทุน ถือเป็นเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดช่องทางการระดมทุนที่สอดคล้องกับรูปแบบที่หลากหลายทางธุรกิจสำหรับด้านผู้ประกอบการ และมุ่งเน้นให้เกิดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่สอดรับกับศักยภาพและความสามารถในการรับความเสี่ยงของบุคคลสำหรับด้านผู้ลงทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : หนึ่งในกลไกสำคัญสร้างความมั่นคงระบบบำนาญไทย

เมื่อไม่นานมานี้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับการเกษียณอายุ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อบริบทของไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จึงขอถือโอกาสนำมาเล่าสู่กันฟัง

เงินคงค้างของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (provident fund: PVD) คงทราบกันดีว่าการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการออมระยะยาวสำหรับลูกจ้างเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า ในแต่ละปีมีสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพไม่ว่าจะด้วยการลาออกจากกองทุน ออกจากงาน หรือเกษียณอายุ แต่กลับไม่มารับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ตัวเองเก็บออมไว้ จนกลายเป็น “เงินคงค้าง” (unclaimed money) อยู่ที่บริษัทจัดการ (บลจ.)

1 2 3 8