สาธิต บวรสันติสุทธิ์

ความจริงความคิด : ประกันสุขภาพเรา vs ประกันสุขภาพพ่อแม่

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ความจริงอันประเสริฐที่ไม่มีใครหนีพ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า เราไม่สามารถบริหารความแก่ ความเจ็บ ความตาย ได้ แต่สำคัญ คือ เราจะบริหารอย่างไร กูรูท่านหนึ่งที่ตอบเรื่องนี้ได้ดี คือ คุณไชย ไชยวรรณ คือกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของท่านทีนึงนานมาแล้ว ท่านบอกว่า

ความจริงความคิด : เงื่อนไขลดหย่อนบุตร กับ บิดามารดา ยุบยับจริงๆ

6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2563 การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้า…เห็นข่าวนี้แล้ว ก็หวั่นใจว่าอนาคตอันใกล้นี้ สรรพากรคงขยันตามเก็บภาษีพวกเรามากขึ้น อยากแนะนำพวกที่ชอบหนีภาษี หรือชะล่าใจว่าสรรพากรตรวจไม่เจอว่า อย่าเสี่ยงดีกว่า เสียภาษีให้ถูกต้องเหอะ และแม้ภาษีจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถบริหารเพื่อให้เสียให้น้อยที่สุดแบบถูกกฎหมายได้ เนื่องจากภาษีเงินได้ไทยคิดจากเงินได้สุทธิ และเป็นอัตราก้าวหน้า คือ ยิ่งเงินได้สุทธิสูงสุดเท่าไหร่ อัตราภาษีจะยิ่งสูงมากเท่านั้น จาก 0% วิ่งขึ้นไปได้ถึง 35% ดังนั้น การวางแผนภาษีจึงเป็นเรื่องทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เงินได้สุทธิต่ำให้มากที่สุด

1 2 3 4 13