ESG

DELTA ปลื้มติดดัชนี MSCI Global Standard โดดเด่น ESG

HoonSmar.com>> “เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)” ได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนีหุ้นชั้นนำของโลก MSCI Global Standard Indexes จากการวิเคราะห์ดัชนี MSCI ในครึ่งปี 2020 (MSCI 2020 Semi-Annual Index Review) ซึ่ง MSCI Index เป็นดัชนีอ้างอิงที่บริษัท Morgan Stanley Capital International (MSCI) จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นมาตรฐานให้กับนักลงทุนต่างประเทศ ในการคัดเลือกหุ้นและผลตอบแทน

ก.ล.ต.ส่งเสริมความรู้บุคลากรธุรกิจตลาดทุนอบรม ESG ตอบโจทย์ความยั่งยืน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้หลักสูตรเกี่ยวกับ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการต่ออายุความเห็นชอบของผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร และผู้จัดการกองทุน เพื่อให้บุคลากรในตลาดทุนมีความรู้ด้าน ESG เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มข้อมูล ESG บจ.ใน settrade.com ตอบเทรนด์ลงทุนยั่งยืน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวบรวม “ESG Information” ข้อมูลด้านความยั่งยืนบริษัทจดทะเบียนไทย ทั้งรายชื่อหุ้นในดัชนีความยั่งยืนและผลการประเมินไว้บนเว็บไซต์ settrade.com พร้อมจับมือ 2 พันธมิตรผู้ประเมิน ESG ระดับสากล Arabesque S-Ray และ Vigeo Eiris เผยแพร่ข้อมูลผลการประเมิน เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืนบจ.ไทย ให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

KTAM เปิดขายกองทุน RMF “กรุงไทยก่อการดี” ลงทุนหุ้นยั่งยืน

HoonSmart.com>>บลจ.กรุงไทย เปิดตัวกองทุนเปิด “กรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ” เน้นลงทุนหุ้น ESG ตอกย้ำความสำคัญชวนคนมาร่วมก่อการดีเพื่อสิ่งที่ยั่งยืน พร้อมตอบโจทย์ผู้ลงทุน ลดหย่อนภาษีโค้งสุดท้าย เสนอขายครั้งแรก 13-20 พ.ย.นี้ ลงทุนเริ่มต้น 500 บาท

เปิดตัวกองทุน “กรุงไทยก่อการดี” จ่อซื้อ 52 หุ้น ESG – GULF นำ

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงไทย เปิดตัว 2 กองทุน ESG สานเจตนารมณ์สร้างสังคมยั่งยืน เน้นหุ้นใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมภิบาล 52 บริษัท บนดัชนี Thaipat ESG Index ชูผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลังเฉลี่ย 7.9% ต่อปี สูงกว่าดัชนี SET Index เฉลี่ยอยู่ที่ 6.6% ต่อปี เปิดชื่อหุ้น 5 อันดับแรกมีน้ำหนักสูงสุดบนดัชนี GULF-BGRIM-GPSC-WHART-EGCO เปิดขายกองทุน “กรุงไทย ก่อการดี”ไอพีโอ 21-29 ต.ค.62

นักลงทุนสถาบัน 32 ราย วางกติกาไม่ซื้อเพิ่ม 3 เดือน “หุ้นไม่มี ESG – ทำผิดร้ายแรง”

HoonSmart.com>> กบข.ดึงนักลงทุนสถาบัน 32 ราย  บริหารสินทรัพย์กว่า 10 ล้านล้านบาท วางกติกาเป็นพี่เลี้ยงช่วยแก้ไขบริษัทที่มีปัญหา และระงับการลงทุนในหุ้นที่ทำผิดร้ายแรงตามพรบ.หลักทรัพย์ – การดำเนินงานขัดแย้งต่อหลักการ ESG  ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสำคัญ แล้วไม่ยอมปรับปรุง เพื่อยกระดับการลงทุนของประเทศไทยสู่การลงทุนอย่างรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล  พร้อมขยายความร่วมมือไปถึงพอร์ตแบงก์-บจ. 

รู้จักกับการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ตามกรอบ COSO ERM 2017

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน “ESG” หรือสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ “ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน” นั้น เป็นความท้าทายที่องค์กรจะต้องหาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากเดิม

1 2