EXIM BANK

EXIM BANK ฉลองบริการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต ผลักดันซื้อขายคาร์บอนเครดิตของไทย

HoonSmart.com>> ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ร่วมฉลองความสำเร็จในการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย กับ บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อผลักดันตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย

EXIM BANK เปิดรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ ดอกเบี้ยถูกลง แถมเงินขยายธุรกิจ

HoonSmart.com>>ไอเดียเจ๋ง!ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี นำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เสนอดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินมากกว่าหุ้นกู้ ตามอายุที่ต้องการ เพื่อนำเงินไปขยายธุรกิจ  เผยเปิด 3 เดือน ได้รับความนิยมสูง ลูกค้า 3-4 ราย มาขอใช้สินเชื่อประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ธนาคารสร้างสมดุลของพอร์ต ไม่ห่วงหนี้เสีย ใช้เป็นกลยุทธ์แข่งขันกับแบงก์

EA เซ็นกู้ EXIM BANK วงเงิน 500 ลบ. ลุยธุรกิจพลังงานสะอาด

HoonSmart.com>> “พลังงานบริสุทธิ์” (EA) เซ็นสัญญาสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว Sustainability Linked Loan (SLL) มูลค่า 500 ล้านบาท ร่วมกับ EXIM BANK ลงทุนธุรกิจแบตเตอรี่ และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero Emission

EXIM BANK คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2566”

HoonSmart.com>>EXIM BANK ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2566” จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ตอกย้ำความสำเร็จของ EXIM BANK ในการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรและปฏิบัติงานในทุกระดับตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยและโลกโดยรวมไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้บทบาท “ธนาคารเพื่อการพัฒนา โดยไม่ทิ้งตัวเล็ก”

EXIM BANK จับมือ สภาหอฯ ส.อ.ท. สรท.-มธ.  อบรมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ TOP X รุ่นที่ 2

oonSmart.com>>กระทรวงการคลัง โดย EXIM BANK จับมือสภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรครบวงจร TOP X Executive Program รุ่นที่ 2 สร้างผู้นำธุรกิจระหว่างประเทศที่มีศักยภาพรุกตลาดใหม่ รวมทั้ง Workshop เครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อให้ส่งออกได้จริง โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถขอสินเชื่อ EXIM BANK  อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.25% ต่อปีในปีแรก 

EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อ 350 ล้านบ.กลุ่มบ.ซี.เอ.เอส. รุกตลาด CLMV

HoonSmart.com>>ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ลงนามสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK กับบริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำนวน 350 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิต รองรับการขยายตลาดใหม่  รวมถึง CLMV 

EXIM BANK มุ่งสู่ ‘Green Development Bank’ หนุนธุรกิจไทยมี ESG รับเทรนด์รักษ์โลก

HoonSmart.com>>การใส่ใจในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เป็นเทรนด์ของการทำธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบจากการทำธุรกิจรอบด้าน ไม่ได้มองแต่กำไรเป็นที่ตั้งเหมือนในอดีต ดังจะเห็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ยื่นเข้าจดทะเบียนในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

EXIM BANK ออก SME Green Bond อายุ 3 ปี มูลค่า 3,500 ล้านบ.ยอดจองล้นกว่า 2.5 เท่า

HoonSmart.com>>EXIM BANK ประสบความสำเร็จในการเสนอขายพันธบัตรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ SMEs (SME Green Bond) ครั้งแรกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน  อายุ 3 ปี มูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้สนับสนุนสินเชื่อโครงการพลังงานสะอาดให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs  ซึ่งนักลงทุนตอบรับด้วยยอดการจองซื้อสูงกว่าวงเงินที่เสนอขายถึง 2.5 เท่า ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียว เติมเต็ม Green Financial Ecosystem ให้ครบวงจรมากขึ้น

EXIM BANK คว้าคะแนนเต็ม ด้านดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 2 ปีซ้อน จากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

HoonSmart.com>>ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2565 ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model (SE-AM) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 2. การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 3. การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers) ซึ่ง EXIM BANK มีผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ที่โดดเด่น ได้รับคะแนนเต็ม 5.0000 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และมีคะแนนรวมอยู่ที่ 4.3898 สูงเป็นลำดับที่ 6 จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 51 แห่ง

1 2 3 7