ความจริงความคิด : แก่อย่างมีความสุขต้อง 4 แก่ (ตอนที่ 2)

โดย…สาธิต บวรสันติสุทธิ์, CFP นักวางแผนการเงิน
 
 
ครั้งที่แล้ว เราคุยกันถึง “แก่เพื่อน” 1 ใน 4 แก่ของสุภาษิตจีน มาวันนี้เรามาพูดกันอีก 3 แก่ที่เหลือเลยนะ

แก่ที่ 2 ที่อยากคุยเลย คือ “แก่สุขภาพ” หมายถึงการมีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ แต่การมีสุขภาพที่ดี่สำหรับคนสูงอายุเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะร่างกายคนเราตลอดเวลา ผมเคยได้ร่วมบรรยายเรื่อง “การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ” กับ ศ.นพ. พงษ์ศิริ ปรารถนา ท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุมาก ท่านได้ให้ข้อมูลในการบรรยายวันนั้นว่า

• ร่างกายคนเราเริ่มเสื่อมเมื่ออายุใกล้ ๆ 30 ปี โดยดูจากมวลกล้ามเนื้อ และเสื่อมไปทุกปี ๆ ละ 0.8 เปอร์เซ็นต์ จนถึงอายุ 60 ปี อัตราการเสื่อมของร่างกายจะเพิ่มเป็นปีละ 1 เปอร์เซ็นต์และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนหลังอายุ 65 ปี อัตราการเสื่อมของร่างกายจะเพิ่มขึ้น 1 – 5 เปอร์เซ็นต์ ทำให้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจในช่วงอายุ 60 – 70 ปี จะค่อยเป็นค่อยไป และจะเห็นชัดขึ้น เมื่ออายุอยู่ในช่วง 71 – 80 ปี และเมื่ออายุ 81 ปี ขึ้นไป จะยิ่งเห็นชัดเจนมากขึ้น

งานวิจัยยังพบว่า หากมวลกล้ามเนื้อมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ร่างกายจะให้ความสำคัญกับการสร้างกล้ามเนื้อก่อนการซ่อมแซมบาดแผล หากมวลกล้ามเนื้อลดลงมากกว่า 20% ร่างกายจะเริ่มไม่ซ่อมแซมบาดแผล แต่จะไปสร้างกล้ามเนื้อแทน ทำให้เวลาบาดเจ็บก็หายช้า จากนั้นพอมวลกล้ามเนื้อลดลงมากกว่า 30% จะเริ่มลุกขึ้นนั่งไม่ได้ เป็นแผลกดทับ ร่างกายไม่รักษาบาดแผล แผลเรื้อรังไม่หาย อาหารที่กินเข้าไปไม่ช่วยซ่อมแซมร่างกาย (อ้างอิงจาก : https://www.posttoday.com/life/healthy/456253)

• ผู้หญิงจะเปลี่ยนแปลงมากเมื่อเข้าวัย 45 ปีขึ้นไปเมื่อฮอร์โมน Estrogen ลดลง ส่วนผู้ชายฮอร์โมน Testosterone จะเริ่มลดลงในช่วงอายุ 60 – 70 ปี

• ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ร้อยละ 39.8 จะรู้สึกป่วย หรือไม่สบายประมาณ 3 ครั้ง /เดือน ระบบร่างกายที่ทำให้เกิดปัญหา คือ ระบบข้อ และกระดูก, ระบบทางเดินหายใจ และโรคหลอดเลือดหัวใจ

ดังนั้นที่เราเข้าใจกันมาตลอดว่า เราจะเริ่มแก่ตอนอายุ 40-50 ปีเข้าใจผิดมาตลอด และก็เข้าใจเลยว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ช่วงอายุ 60-65 ไม่ค่อยเห็นท่านแก่เท่าไหร่ แต่เพียงหลังจากอายุ 65เท่านั้น ร่างกายเสื่อมลงเร็วมากเลย เห็นแล้วก็อยากเตือนทุกท่านที่คุณพ่อคุณแม่ หรือ ผู้มีพระคุณยังมีชีวิตอยู่ ดูแลท่านให้ดีๆนะครับยิ่งหากท่านมีอายุมากแล้ว เพราะร่างกายที่เสื่อมเร็ว ก็ย่อมมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆ และเมื่อเป็นแล้วอาการก็มักรุนแรงและหายยาก

ตัวเลขจากกรมอนามัยปีนี้เอง ก็บอกถึงสุขภาวะของผู้สูงอายุไทยว่า 95% ของผู้สูงอายุไทยเป็นโรค เห็นตัวเลขแล้วชักกังวล แล้วอย่างนี้เราควรจะดูแลสุขภาพเราอย่างไรดี

การเตรียมสุขภาพกาย จิตให้ดียามเกษียณ มาเริ่มตอนเกษียณคงไม่ทันแล้ว คนที่ไม่เคยดูแลสุขภาพมาก่อนเลย ถึงตอนนั้นจะมาดูแลยังไง สุขภาพก็คงไม่ดี 100%

การเตรียมสุขภาพกาย จิตให้ดียามเกษียณต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนที่ร่างกายจะเสื่อม ด้วยการกินให้ถูก ออกกำลังกาย – เคลื่อนไหวตลอดเวลา

คุณหมอท่านให้คำแนะนำ ดังนี้ครับ

กินปลาเป็นหลัก
กินผักเป็นยา
กินกล้วยน้ำหว้าเป็นผลไม้
เดินให้ได้วันละ 3 กิโล
หมั่นพาโล เจอะ แจะ

คุณหมอท่านเชียร์มากเรื่องการออกกำลังกายเลยครับ โดยบอกถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายในการป้องโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนี้ครับ

• ลดการเสี่ยง การตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
• ป้องกันอัตราเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
• ป้องกันการเกิดหัวใจวายซ้ำ
• ลดไขมันในเลือด และไตรกรีเซอร์ไรด์เพิ่มไขมันดี
• ป้องกันไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง

การออกกำลังกายยังมีประโยชน์ต่อการป้องกันโรคอื่นๆด้วย เช่น

• ลดการเป็นเบาหวาน
• ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ และเต้านม
• ลดความเครียด
• สุขภาพจิต ดีขึ้น
• กระดูก ข้อ กล้ามเนื้อแข็งแรง ลดกระดูกพรุน
• ป้องกันการหกล้ม

ไว้ครั้งหน้า เรามาคุยถึงวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกันต่อครับ
 
 
อ่านบทความอื่นๆ
ความจริงความคิด : แก่อย่างมีความสุขต้อง 4 แก่ (ตอนที่ 1)
ความจริงความคิด : เงินตามกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ
ความจริงความคิด : ความเสี่ยงของวัยเกษียณ
ความจริงความคิด : บันได 10 ขั้นสู่ความสุขในวัยเกษียณ (ตอนที่ 1 )
ความจริงความคิด : โกงภาษี ผิดกฎหมายฟอกเงิน
ความจริงความคิด : เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้เมื่อออกจากงาน
ความจริงความคิด : ขายฝาก vs จำนอง
ความจริงความคิด : วัฏจักรเศรษฐกิจกับการลงทุน
ความจริงความคิด : ผู้รับประโยชน์กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ “แตงโม”ความจริงความคิด : เศรษฐกิจดีขึ้น แต่เราก็อย่าประมาท