CSR

“หลักทรัพย์บัวหลวง” รวมใจขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมท่ามกลางโควิด-19

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยความเชื่อที่ว่าธุรกิจไม่อาจประสบความสำเร็จอย่างยั่นยืนถ้าละเลยการให้ความสำคัญกับสังคม

Tollway เดินหน้าติดตั้งป้ายสัญญาณไฟลดอุบัติเหตุ

HoonSmart.com>>ทางยกระดับดอนเมือง ได้จัดทำโครงการ “Tollway Safety Way” เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน ส่งจิตอาสาลงพื้นที่ ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับชุมชน

CPF จิตอาสาทั่วประเทศทำความดี ถวายในหลวง ร.10

HoonSmart.com>>เจริญโภคภัณฑ์อาหาร รวมพลังพนักงานโรงงานและฟาร์มทั่วประเทศ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“ไทยยูเนี่ยน” บริจาคอาหารแมวเบลล็อตต้า-อาหารสุนัขมาร์โว่ 35,000 กระป๋อง

HoonSmart.com>> “ไทยยูเนี่ยน” บริจาคอาหารแมวเบลล็อตต้า และอาหารสุนัขมาร์โว่ กว่า 35,000 กระป๋องในเดือนมิถุนายน 2564 ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการผลกระทบจากโควิด 19 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทำให้ในปีนี้ บริษัทฯ มี ยอดการบริจาคอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหมดรวมมากกว่า 75,100 กระป๋อง

CKP รุดช่วยชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในสปป.ลาว จากภัยน้ำท่วมพายุโคะงุมะ

HoonSmart.com>> “ซีเค พาวเวอร์ฎ รุดช่วยชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในสปป.ลาว จากภัยน้ำท่วมพายุโคะงุมะ ส่งจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาด พร้อมจัดหาของยังชีพจำเป็น ด้านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี, น้ำงึม 2 ไม่ถูกกระทบ ผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ

“โทล์ลเวย์” ส่งต่อความรู้ CSR -มอบทุนให้นิสิต.ม.เกษตรศาสตร์

HoonSmart.com>>บริษัททางยกระดับดอนเมือง  หรือ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ตระหนักในการให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนไทยทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึก ให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ มีส่วนร่วมกับความรับผิดชอบต่อสังคม

GULF จัดกิจกรรม “สืบสานวิถีชาวนาไทย ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว”

HoonSmart.com>> กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอย่างประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวที่มีเสน่ห์แบบชาวนาดั้งเดิม ให้กับคนรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรและแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี โดยกัลฟ์ได้พัฒนาแปลงนาสาธิตที่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้า ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นพื้นที่สันทนาการในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

1 2 3 6