CSR

“กรุงไทย” สานพลัง สร้างสมดุล คน สัตว์ ผืนป่า ด้วยพลังใจจิตอาสา VVE Vayu Volunteer

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน : Growing Together for Sustainability โดยดำเนินธุรกิจควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามหลักการ ESG (Environmental Social และ Governance)

เมืองไทยประกันชีวิต เดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล”

HoonSmart.com>>เมืองไทยประกันชีวิต กับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยโครงการ “เมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย” สนับสนุนการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำทะเล สร้างโรงเพาะเลี้ยงสาหร่าย รวมทั้งบริจาคอุปกรณ์รหัสติดประจำตัวเต่าทะเล และกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล 

อาสาสมัครไทยยูเนี่ยนในไทย-ยุโรป-แอฟริกา ร่วมเก็บขยะ 1.8 ตัน วันมหาสมุทรโลก

HoonSmart.com>>อาสาสมัครจากกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนในประเทศไทย ยุโรป และแอฟริกาเข้าร่วมโครงการรณรงค์การเก็บขยะชายฝั่งสากล เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อม และยังสนับสนุนพันธกิจของบริษัทที่จะดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าสถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปี 2

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าสถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปี 2 ขยายพันธมิตรขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อม เป้าหมายขยะที่นำมาแลก 15 ตันตลอดปี พร้อมเดินหน้าให้ความรู้เจาะกลุ่มเยาวชน

IRPC เปิดสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชน

HoonSmart.com>>IRPC  เปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จ.ระยอง พร้อมเทศกาล “เรียนรู้ ดูชิม อิ่มอร่อย” มาได้ทั้งปี โดยบูรณาการนวัตกรรมขององค์กร ผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น  เปิดคลินิกหมอดิน สาธิตการฝังเข็มทุเรียน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด “โซลาร์ลอยน้ำ” หวังนำเกษตรอัจฉริยะ สร้างประโยชน์ให้ชุมชน และเกษตรกรไทยเติบโตยั่งยืน

เอสจี แคปปิตอล ชู 3 ยุทธศาสตร์แนวคิด ESG สร้างสังคมที่ยั่งยืน

HoonSmart.com>> เอสจี แคปปิตอล บริษัทในกลุ่ม SINGER เดินหน้าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บนกรอบแนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG เน้นความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การดำเนินธุรกิจโปร่งใส ด้วยยุทธศาสตร์ 3 มิติ  ซึ่งถูกกำหนดภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สหประชาชาติร่วมกันกำหนดขึ้นเป็นวาระการพัฒนาระดับโลก 

1 2 3 7