ความจริงความคิด : วัฏจักรเศรษฐกิจกับการลงทุน

โดย…สาธิต บวรสันติสุทธิ์, CFP นักวางแผนการเงิน

สัปดาห์ที่แล้ว เราคุยกันถึงสัญญาณเศรษฐกิจว่ามีอะไรบ้าง ก็มีผู้อ่านบางท่านบ่นมาว่า รู้สัญญาณเศรษฐกิจแล้วไง ควรจะลงทุนอะไร ไม่เห็นบอกเลย

อันนี้ยอมรับเลยครับว่าเป็นความผิดของผมเองที่บอกไม่หมด ว่าแล้ว เรามาดูกันนะจะลงทุนในแต่ละวัฏจักรเศรษฐกิจได้อย่างไร

การขึ้นลงของเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ เริ่มฟื้นตัว (Early Recovery) ฟื้นตัวแล้ว (Late Recovery) ระยะถดถอยและเงินเฟ้อ (Stagflation) และระยะถดถอย (Recession) โดยทั้ง 4 ระยะจำแนกโดยใช้เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ฯลฯ

การจัดพอร์ตสำหรับวัฎจักรธุรกิจในช่วงฟื้นตัว (Early Recovery) ในช่วงนี้อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะดีขึ้นตามเศรษฐกิจที่ขยายตัว ตราสารหนี้และเงินฝากจะให้ผลตอบแทนต่ำ สินทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจก็คือ “หุ้นสามัญ” เพราะหุ้นจะได้ผลบวกโดยตรงจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและเศรษฐกิจที่ขยายตัว

การจัดพอร์ตสำหรับวัฎจักรธุรกิจในช่วงเฟื่องฟู (Late Recovery) ช่วงนี้แม้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่การลงทุนในหุ้นก็ไม่ได้มีความน่าสนใจมากนัก เนื่องจากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น สินทรัพย์ที่น่าสนใจคือ “ทองคำ” เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเอง และป้องกันเงินเฟ้อได้ดี

การจัดพอร์ตสำหรับวัฎจักรธุรกิจในช่วงถดถอยและเงินเฟ้อ (Stagflation) เศรษฐกิจในช่วงนี้เริ่มที่จะถดถอยส่งผลลบต่อตลาดทุน เนื่องจากผลประกอบการที่ยังชะลอตัวตามเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงและน่าสนใจ ส่วนตราสารหนี้ก็ไม่น่าสนใจ เพราะแนวโน้มดอกเบี้ยที่จะขยับสูงตามเงินเฟ้อ การเลือกถือ “เงินฝาก” จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่ขยับเพิ่มขึ้น

การจัดพอร์ตสำหรับวัฎจักรธุรกิจในช่วงตกต่ำ (Recession) เศรษฐกิจในช่วงนี้เป็นช่วงที่ ทั้งภาคธุรกิจและตลาดการเงินได้ชะลอตัวลงอย่างมากและเตรียมที่จะฟื้นตัว อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้อยู่ในภาวะขาลง เนื่องจาก เป็นนโยบายทางการเงินที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวในอนาคต ตราสารทุนยังให้ผลตอบ แทนที่ไม่น่าสนใจนัก สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยขาลง เช่น ตราสารหนี้ จึงมีความน่าสนใจ

แต่อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นบนหลักการและเหตุผล เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่เป็นสูตรตายตัว เพราะยังมีปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการลงทุนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ภาวะสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ฯลฯ

ดังนั้น การลงทุนที่ดี ผู้ลงทุนจึงจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นรอบตัว เพื่อหาการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดในภาวะนั้นๆ

อ่านบทความอื่นๆ
ความจริงความคิด : รู้ภาวะเศรษฐกิจด้วยสัญญาณทางเศรษฐกิจ
ความจริงความคิด : กลโกงทางการเงิน 1
ความจริงความคิด : กลโกงทางการเงิน 2
ความจริงความคิด : กลโกงทางการเงิน 3
ความจริงความคิด : ธนาคารมีคุ้มครองเงินฝาก ประกันชีวิตก็มีเหมือนกัน
ความจริงความคิด : เมื่อนายจ้างไม่ส่งเงินสมทบประกันสังคม ลูกจ้างเสียอะไร
ความจริงความคิด : ซื้อของออนไลน์ป้องกันโกง ทำยังไง?
ความจริงความคิด : เรื่องต้องรู้ ลดหนี้ด้วยวิธีรีไฟแนนซ์
ความจริงความคิด : ความเสี่ยงของวัยเกษียณ
ความจริงความคิด : การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน

📌 ติดตาม HoonSmart ผ่านช่องทาง
Website : www.hoonsmart.com
Facebook : https://www.facebook.com/HoonSmart
Line OpenChat : https://line.me/ti/g2/wEbsUcMaP2oP45XhK3vYhQ
Telegram : https://t.me/HoonSmart
Instagram : hoonsmart_ig
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCtZL62sDzYkq0WJNE11GrnQ
หุ้นสมาร์ทแฟนคลับ แลกเปลี่ยน พูดคุย
https://line.me/ti/g2/96otXLiCSBxAYgZuZATAAA?