IFEC

ตลาดฯ ชี้เผยแพร่มติบอร์ด IFEC จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ยกเลิกข่าว IFEC เรียกผู้ถือหุ้นประชุม ตามคำขอ “ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์” ปธ.จนท.บริหาร ยันทำตามข้อบังคับตลาดฯ

ผู้ถือหุ้น IFEC ปลดล็อคเรียกประชุมได้แล้ว

IFEC เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นเร่งด่วน เลือกกรรมการที่ว่างอยู่ เปิดผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% เสนอชื่อตัวแทนร่วมชิงเก้าอี้

IFEC ยื่นอุทธรณ์รมว.พาณิชย์ตั้ง 2 กก.ใหม่แทน “หมอวิชัย”

“อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น” ยื่นอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน ต่อรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาคำขอจดทะเบียนกรรมการใหม่ 2 ราย “วิภู มหารักขกะ-มนูศักดิ์ เดียววาณิชย์” แทน “ประนอม โฆวินวิพัฒน์” และ “วิชัย ถาวรวัฒนยงค์”

กรรมการอิสระ “ไอเฟค” เตรียมหารือก.ล.ต.หลังประชุมผู้บริหารล่ม

“พล.ต.บุญเลิศ -ฉัตรณรงค์” กรรมการอิสระ IFEC เตรียมหารือก.ล.ต.หลังผู้บริหารไม่ร่วมประชุม 19 มิ.ย. ตามนัด

ก.ล.ต.สั่งกรรมการ IFEC จัดประชุมผู้ถือหุ้นด่วน

ก.ล.ต. สั่งกรรมการ IFEC จัดประชุมผู้ถือหุ้นทันที หลังกรมพัฒนาธุรกจิการค้า ยืนยัน IFEC มีกรรมการเพียง 3 ราย ขู่กรรมการขัดขวางไม่จัดประชุม โทษหนัก

ไอเฟคแจ้ง IWIND ขายหุ้น “ลมลิกอร์” เสร็จสมบูรณ์

“อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น” แจ้ง IWIND ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ขายหุ้น “ลมลิกอร์” ให้ “สุเมธ สุทธภักติ” ตามมติบอร์ด 3 ส.ค.2560 จบแล้ว

ก.ล.ต.สั่งประธาน IFEC แจงเหตุไม่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ก.ล.ต.สั่งกรรมการ-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IFEC ชี้แจงเหตุไม่เดินหน้าจัดประชุมผู้ถือหุ้น และให้กรรมการ IFEC เดินหน้าจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ชี้เป็นทางออกให้ผู้ถือหุ้น เจ้าของที่แท้จริง เลือกกรรมการ

1 4 5 6 7