IFEC

ตลท.เพิ่มเหตุเพิกถอน IFEC-POLAR ไม่ส่งงบปี 63 ภายในกำหนด

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้น IFEC-POLAR หลังไม่ส่งงบปี 63 ภายในกำหนด ล่าช้าเกิน 6 เดือน

IFEC ลุ้นศาลอุทธรณ์รับฟื้นฟูกิจการ เร่งส่งงบปี 63 ปลดป้าย SP

HoonSmart.com>> “IFEC” คาดส่งงบปี 63 ได้เดือน ก.ค.-ส.ค.64 เร่งปลดล็อกเครื่องหมาย NC-SP หวังกลับมาซื้อขายได้ ลุ้นศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษรับฟื้นฟูกิจการ เตรียมแผนสร้างเติบโตไว้แล้ว ระยะสั้นมุ่งพัฒนาโครงการเดิม ร่วมกับพันธมิตร หนุนรายได้ช่วงสั้น ส่วนระยะยาวคาดต้องเพิ่มทุน  ตลาดประกาศให้เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ขีดเส้นแก้ไขให้เสร็จ 1 เม.ย.65 

ตลท.ประกาศให้ IFEC เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติกลับมาเทรดภายใน 1 เม.ย.65

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ IFEC เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายภายใน 1 เม.ย.65

ตลท.ขีดเส้น IFEC ภายใน 17 พ.ค. 64 เลือกแนวทางแก้เหตุอาจถูกเพิกถอนหุ้น

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ IFEC อีก 2 กรณี “ผู้สอบไม่แสดงความเห็นงบ-ส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์” ขีดเส้น 17 พ.ค.นี้ แจ้งทางเลือก “จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้น-เลือกเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ-ยื่นคำร้องศาลล้มละะลายฟื้นฟูกิจการ”

IFEC ส่งงบปี 61-62 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบ ตลท.ขึ้น SP

HoonSmart.com>> “อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น” ส่งงบการเงินปี 61 ขาดทุน 818 ล้านบาท ส่วนปี 62 ขาดทุน 858 ล้านบาท ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวน SP เหตุก.ล.ต.อาจสั่งแก้ไขงบการเงิน

ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาสั่งลงโทษสูงสุด “ศุภนันท์” อินไซด์ขายหุ้น IFEC

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เผยศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาศาลแพ่ง ลงโทษ “ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์” กระทำผิดตามอัตราโทษขั้นสูงสุด กรณีใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น IFEC ปรับเป็นเงินเกือบ 32 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี นับแต่วันฟ้อง ชี้คดีเป็นอันสิ้นสุด

ตลท.เพิ่มเหตุเพิกถอน IFEC-POLAR ไม่ส่งงบปี 62 ภายในกำหนด

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้น IFEC-POLAR เหตุไม่ส่งงบปี 62 ภายในกำหนด ล่าช้าเกินกว่า 6 เดือน

ไอเฟคเผย “ดาราเทวี” จ่ออุทธรณ์คำสั่งศาลล้มละลายคดีขอฟื้นฟูกิจการเป็นคดีหมายเลขแดง

HoonSmart.com>> “อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่น” เผยศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับเป็น “คดีหมายเลขแดง “โรงแรมดาราเทวี” ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ชี้เป็นการร้องขอซ้ำตามประมวลกม.แพ่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายกลาง ด้านที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเห็นว่ายังคลาดเคลื่อนข้อเท็จจริงและกฎหมาย เตรียมยื่นอุธรณ์ต่อ

ตลท.ผ่อนผัน IFEC เลื่อนจัดประชุมผถห.ตั้งผู้สอบบัญชีปี 60-62

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่อนผัน IFEC เลื่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 60-62 ให้ส่งงบไตรมาส 1/60-ไตรมาส 1/62 ผ่านการสอบทางผู้สอบบัญชีภายในกำหนดเดิม 31 ธ.ค.63

1 2 3 7