IFEC เผยศาลล้มละลายสั่งไต่สวน-เพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว

HoonSmart.com>> IFEC เผยศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งไต่สวนและสั่งเพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวตามที่บริษัท และโจทก์ร่วมได้ยื่นคำร้อง อำนาจจัดการทรัพย์สินกลับคืนสู่บริษัทตามกฎหมาย

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เปิดเผยความคืบหน้าของคดีล้มละลายว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายของศาลล้มละกลายลางคดีหมายเลขดำที่ ล.3237/2562 และคดีหมายเลขแดงที่ ล.5350/2562 และเมื่อวันที่ 8 มี.ค.2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำางพิทักษ์ชั่วคราวนั้น เทื่อวันที่ 20 ก.ย.2564 บริษัทฯ และโจทก์ร่วมได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.บ.ศาลล้มละลาย พ.ศ.2483 ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้ไต่สวนและมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวดังกล่าว ดังนั้นอำนาจจัดการทรัพย์สินที่เคยตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กลับคืนสู่บริษัทตามกฎหมายแล้ว