Cash Balance

ตลท.สั่งแม่ลูก TCC เข้า Cash Balance ส่วน UREKA, UREKA-W2 เข้าระดับ3

HoonSmart.comm>>ตลท. สั่งแม่ลูก TCC, TCC-W3, TCC-W4, TCC-W5 เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ส่วน UREKA, UREKA-W2 เข้าระดับ3 ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 21 ก.ย.2564 ถึง 11 ต.ค. 2564

ตลท.ต่อเวลาคุมหุ้น SANKO ระดับ 2 ส่วน AJA-W3 เข้าระดับ 3

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ฯขยายเวลาหุ้น SANKO เข้าข่ายระดับ 2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระหว่าง 15 ก.ย.- 5 ต.ค.64 ส่วน AJA-W3 เข้าระดับ 3 ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance 15 ก.ย.-15 ต.ค. 64

ตลท.สั่ง CGD, CGD-W5, HPT, UPA เข้า Cash Balance ต่ออายุ MORE, MORE-W2, UREKA, UREKA-W2

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับ หุ้น CGD, CGD-W5, HPT, UPA เข้า Cash Balance ตั้งแต่ 13ก.ย.64 -21 ต.ค.64 ต่ออายุ หุ้น MORE, MORE-W2, UREKA, UREKA-W2 ตั้งแต่ 13 ก.ย. 64 – 1 ต.ค.64 และให้หุ้น NCL เข้า ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและ Cash Balance ตั้งแต่ 13 ก.ย. 64 – 21 ต.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับขังแม่-ลูก STOWER แคชบาลานซ์ 20 ส.ค.-9 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดับร้อนหุ้น STOWER ราคาซิลลิ่ง พร้อมวอร์แรนต์ STOWER-W3 ติด Cash Balance ตั้งแต่ 20 ส.ค.-9 ก.ย.นี้

ตลท.จับ 10 หลักทรัพย์ติด Cash Balance เริ่มตั้งแต่ 21 มิ.ย.-30 ก.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับ Cash Balance หุ้น ADD, IMH, JAS, MACO, MACO-W2, RS-W4, SEAOIL, SIMAT, SIMAT-W3 และ SIMAT-W4 ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.-30 ก.ค.64

โบรกฯ คาด LEO ติดโผเข้าเกณฑ์ Cash Balance

HoonSmart.com>> บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ชี้เป้าหุ้น LEO เสี่ยงเข้าเกณฑ์ Cash Balance รอตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเย็นนี้ พร้อมจับตา NRF-UPA ครบกำหนดวันนี้ ขยายเวลาหรือไม่