ตลท.ขัง ”MACO, MACO-W3, MONO, UBE” เข้า Cash Balance 29 พ.ย.64 – 7 ม.ค.65

HoonSmart.com>>ตลท.สั่งหุ้น “MACO พร้อมวอร์แรนต์ MACO-W3, MONO, UBE” เข้า Cash Balance ข้ามปี ตั้งแต่ 29 พ.ย.64 ถึง 7 ม.ค. 65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งให้หลักทรัพย์ บริษัท มาสเตอร์ แอด (MACO) ,ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มาสเตอร์ แอด ครั้งที่ 3(MACO-W3),บริษัท โมโน เน็กซ์ (MONO) และบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2564 ถึง 7 ม.ค. 2565 สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์

โดยหุ้น MACO ราคาปิด 0.85 บาท ลดลง 0.11 บาท เปลี่ยนแปลง -11.46% มูลค่าซื้อขาย 444.74 ล้านบาท
MACO-W3 ปิดที่ 0.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท เปลี่ยนแปลง +13.64% มูลค่าซื้อขาย 141.26 ล้านบาท
MONO ปิดที่ 1.47 บาท ลดลง 0.07 บาท เปลี่ยนแปลง -4.55% มูลค่าซื้อขาย 90.61 ล้านบาท
UBE ปิดที่ 2.26 บาท ลดลง 0.16 บาท เปลี่ยนแปลง -6.61% มูลค่าซื้อขาย 461.81 ล้านบาท