ตลท.จับ” CPW- แม่ลูก SABUY- TRC” ติด Cash Balance

HoonSmart.com>>ตลท.สั่งหุ้น “CPW- แม่ลูกSABUY” เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ข้ามปี ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 64 – 14 ม.ค. 65 ส่วน TRC ตั้งแต่ 7 ธ.ค. ถึง24 ธ.ค. 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯสั่งให้หุ้นบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด (CPW), บริษัท สบาย เทคโนโลยี(SABUY) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY-W1)เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 2564 ถึง 14 ม.ค. 2565 ส่วน บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) ตั้งแต่ 7 ธ.ค. ถึง 24 ธ.ค. 2564

โดย หุ้น CPW ราคาปิด 6.20 บาท ลดลง 0.30 บาท เปลี่ยนแปลง -4.62% มูลค่าซื้อขาย 50,42 ล้านบาท
หุ้น SABUY ปิดที่ 15.30 บาท ลดลง 2.00 บาท เปลี่ยนแปลง -11.56% มูลค่าซื้อขาย 934.11 ล้านบาท
SABUY-W1 ปิดที่ 12.60 บาท ลดลง 1.50 บาท เปลี่ยนแปลง -10.64% มูลค่าซื้อขาย 11.33 ล้านบาท
TRC ปิดที่ 0.27 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท เปลี่ยนแปลง +12.50% มูลค่าซื้อขาย 226.92 ล้านบาท