ตลท.ขัง FVC, GCAP, HYDRO, HYDRO-W1, JAS, SECURE, SICT,TRC เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

HoonSmart.com>>ตลท.ขัง FVC, GCAP, JAS, SECURE, SICT เข้าระดับ 1 : Cash Balance 20 ธ.ค. 64 ถึง 28 ม.ค. 65 HYDRO, HYDRO-W1, 20 ธ.ค. 64 ถึง 7 ม.ค.65 ส่วน TRC ขึ้นระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance 20 ธ.ค. 64 ถึง 7 ม.ค. 65

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหลักทรัพย์บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น (FVC) ,บริษัท จี แคปปิตอล (GCAP),บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS),บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว (SECURE),บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี(SICT) ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 64 ถึง 28 ม.ค. 65 ส่วนบริษัท ไฮโดรเท็ค (HYDRO) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไฮโดรเท็ค ครั้งที่ 1 (HYDRO-W1) ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 64 ถึง 7 ม.ค. 65

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 20 ธ.ค. 64 ถึง 7 ม.ค. 65

โดย หุ้น FVC ราคาปิด 1.35 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท เปลี่ยนแปลง +3.85% มูลค่าการซื้อขาย 56.07 ล้านบาท
GCAP ปิดที่ 2.30 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 14.83 ล้านบาท
JAS ปิดที่ 3.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท เปลี่ยนแปลง +9.09% มูลค่าการซื้อขาย 2,517.41 ล้านบาท
SECURE ปิดที่ 31.25 บาท ลดลง 1.25 บาท เปลี่ยนแปลง -3.85% มูลค่าการซื้อขาย 140.23 ล้านบาท
SICT ปิดที่ 6.45 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท เปลี่ยนแปลง +3.20% มูลค่าการซื้อขาย 48.22 ล้านบาท
HYDRO ปิดที่ 0.41 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท เปลี่ยนแปลง +24.24% มูลค่าการซื้อขาย 87.00 ล้านบาท
HYDRO-W1 ปิดที่ 0.11 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท เปลี่ยนแปลง +37.50% มูลค่าการซื้อขาย 2.89ล้านบาท
TRC ปิดที่ 0.46 บาท เพิ่มขึ้น 0.07 บาท เปลี่ยนแปลง +17.95% มูลค่าการซื้อขาย 372.20 ล้านบาท