ตลท. จับ”แม่ลูก FLOYD – JTS – BIG”เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

HoonSmart.com>>ตลท.สั่ง”แม่ลูก FLOYD – JTS – BIG” เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ถึง 5 ม.ค. 2565

ตลาดหลักทรัพย์ ให้หลักทรัพย์ บริษัท ฟลอยด์ (FLOYD),ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ฟลอยด์ ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1) และ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS) เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ส่วน บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น (BIG) เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 2564 ถึง 5 ม.ค. 2565

โดยหุ้น FLOYD ราคาปิด 1.91บาท เพิ่มขึ้น 0.44 บาท เปลี่ยนแปลง +29.93% มูลค่าซื้อขาย 81.02 ล้านบาท
FLOYD-W1 ปิดที่ 0.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.23 บาท เปลี่ยนแปลง +48.94% มูลค่าซื้อขาย 86.72 ล้านบาท
JTS ปิดที่ 143.00 บาท เพิ่มขึ้น 19.00 บาท เปลี่ยนแปลง +15.32% มูลค่าซื้อขาย 444.82 ล้านบาท
BIG ปิดที่ 1.13 บาท เพิ่มขึ้น 0.15 บาท เปลี่ยนแปลง +15.31% มูลค่าซื้อขาย 787.63 ล้านบาท