IFEC เผยศาลจะสั่งแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวทำหน้าที่ประธานกก. 21 ก.ย.นี้

IFEC เผยศาลจะมีคำสั่งแต่งตั้ง “ผู้แทนชั่วคราวหรือผู้แทนเฉพาะกาล” 21 ก.ย.นี้ ตามที่บริษัทฯ ยื่นคำร้อง ก่อนเดินหน้าจัดประชุมกรรมการบริษัท

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) แจ้งว่าตามที่บริษัทได้แจ้งเรื่องการดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้แทนเฉพาะกาล เป็นผู้แทนบริษัททำหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวนั้น ศาลได้นัดพิจารณาคดีเพื่อสืบพยานผู้ร้องและผู้คัดค้านในระหว่างวันที่ 10-13 ก.ค.2561 ที่ผ่านมา สรุปจะให้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวหรือผู้แทนเฉพาะกาลในวันที่ 21 ก.ย.2561 หากมีคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวหรือผู้แทนเฉพาะกาลแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการต่อไป