ราคาน้ำมันโออาร์-บางจาก

น้ำมันดีเซล B10-B20 ขึ้นลิตรละ 15-25 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B10 ขึ้นลิตรละ 15 สต. ดีเซล B20 ปรับขึ้น 25 สต. ส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิม มีผล 1 ธ.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 20-40 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง ลิตรละ 40 สตางค์ E85 ลด 20 สตางค์ ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 30 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 20 พ.ย.64

OR-บางจาก ลดราคาน้ำมัน 20 สต.เว้น E 85 ราคาเดิม

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์และดีเซล ลิตรละ 20 สตางค์ ยกเว้น E85 ราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 16 พ.ย.64

โออาร์-บางจากฯ ลดราคาน้ำมันดีเซล 15 สต.

HoonSmart.com>>บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 15 สต.  โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป

แวะปั้มด่วน…..โออาร์-บางจากขึ้นน้ำมันทุกชนิด 40-60 สต.

HoonSmart.com>>โออาร์-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินลิตรละ 60 สตางค์ E85 ขึ้น 40 สตางค์ ส่วนดีเซล 40 สตางค์ มีผล28 ต.ค. 64

โออาร์-บางจากฯ ลดราคาน้ำมัน 20 สต. เว้น E85 คงเดิม

HoonSmart.com>>บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาน้ำมันลงลิตรละ 20 สต. ยกเว้น E85 คงเดิม โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 20 ต.ค. เป็นต้นไป

แวะปั้ม…น้ำมันดีเซลปรับขึ้น 60 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิดลิตรละ 60 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 15 ต.ค. 64

ด่วน…รีบเติม OR-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 20-60 สต.

HoonSmart.com>>ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันเป็นครั้งที่ 3 ของเดือน OR และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น ประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 20-60 สตางค์ มีผลวันที่ 30 ก.ย 2564

พุ่งต่อ….OR-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 20-40 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด โดยน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ปรับขึ้นลิตรละ 40 สตางค์ ส่วน E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 28 ก.ย. 64

1 2