ราคาน้ำมันโออาร์-บางจาก

รีบเติม…OR-BCP ขึ้นราคาน้ำมัน 30-50 สต.

HoonSmart.com>>OR-BCP ประกาศปรับขึ้นน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 50 สต. ส่วน E85-ดีเซลขึ้น 30 สต.มีผล 18 ก.ย.64

OR-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 15-50 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด โดยกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ขึ้นลิตรละ 30 สต. และดีเซลทุกชนิดขึ้นลิตรละ 50 สตางค์ E85 ปรับขึ้น 15 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 15 ก.ย 64

OR-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 30-50 สต. มีผล 26 ส.ค.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ  บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์และดีเซลทุกชนิดลิตรละ 50 สตางค์ ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 26 ส.ค.64

OR-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 20-40 สต.

HoonSmart.com>>OR-บางจากขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 40 สต . E85 ปรับขึ้น 20 สต. ส่วนดีเซลปรับ 30 สต. มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (3.ก.ค.)

รีบเติม….OR-BCP ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 15-30 สต.

HoonSmart.com>>OR-BCP ประกาศปรับราคาน้ำมันทุกชนิดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในรอบสัปดาห์ โดยกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้นลิตรละ 30 สตางค์ E 85 ขึ้น 15 สตางค์ และดีเซล ขึ้น 20 สตางค์

OR-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 30-50 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>โออาร์-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด โดยกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ลิตรละ 50 สต. ส่วน E85 ขึ้น 30 สต. มีผลตี 5 วันพรุ่งนี้

โออาร์-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต.

HoonSmart.com>>โออาร์-บางจาก ปรับเพิ่มราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล-กลุ่มเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด  และ E20 ขึ้น 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต.  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 30 เม.ย.นี้