ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 20-40 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง ลิตรละ 40 สตางค์ E85 ลด 20 สตางค์ ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 30 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 20 พ.ย.64

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 39.06 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 31.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 31.38 บาท
E20 ลิตรละ 30.14 บาท
E85 ลิตรละ 24.09 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 29.24 บาท
B10 ลิตรละ 29.09 บาท
B20 ลิตรละ 28.99 บาท