แวะปั้ม…น้ำมันดีเซลปรับขึ้น 60 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิดลิตรละ 60 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 15 ต.ค. 64

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 38.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 31.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.88 บาท
E20 ลิตรละ 29.64 บาท
E85 ลิตรละ 23.44 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 28.89 บาท
B10 ลิตรละ 28.89 บาท
B20 ลิตรละ 28.64 บาท