โออาร์-บางจากฯ ลดราคาน้ำมัน 20 สต. เว้น E85 คงเดิม

HoonSmart.com>>บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาน้ำมันลงลิตรละ 20 สต. ยกเว้น E85 คงเดิม โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 20 ต.ค. เป็นต้นไป

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station อยู่ที่ลิตรละ 38.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 31.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 31.28 บาท
E20 ลิตรละ 30.04 บาท
E85 ลิตรละ 23.84 บาท
ดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ 29.29 บาท
ดีเซล B10 ลิตรละ 29.29 บาท
ดีเซล B20 ลิตรละ 29.04 บาท