ด่วน…รีบเติม OR-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 20-60 สต.

HoonSmart.com>>ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันเป็นครั้งที่ 3 ของเดือน OR และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น ประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 20-60 สตางค์ มีผลวันที่ 30 ก.ย 2564

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 20-60 สตางค์ โดยกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้นลิตรละ 40 สตางค์ ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์ ส่วนดีเซลปรับขึ้น 60 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 30 ก.ย.2564

ซึ่งในเดือน ก.ย. 2564 ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย ปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น 30 สตางค์ E85 ปรับขึ้น 15 สตางค์ และดีเซลปรับขึ้น 50 สตางค์ และ วันที่ 23 ก.ย. ปรับราคากลุ่มเบนซินปรับขึ้น 30 สตางค์ E85ปรับขึ้น 15 สตางค์ และดีเซล ปรับขึ้น 40 สตางค์

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 38.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 31.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.88 บาท
E20 ลิตรละ 29.64 บาท
E85 ลิตรละ 23.44 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 31.29 บาท
B10 ลิตรละ 28.29 บาท
B20 ลิตรละ 28.04 บาท