แวะปั้มด่วน…..โออาร์-บางจากขึ้นน้ำมันทุกชนิด 40-60 สต.

HoonSmart.com>>โออาร์-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินลิตรละ 60 สตางค์ E85 ขึ้น 40 สตางค์ ส่วนดีเซล 40 สตางค์ มีผล28 ต.ค. 64

บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินลิตรละ 60 สตางค์ E85 ขึ้นลิตรละ 40 สตางค์ ส่วนกลุ่มดีเซลปรับขึ้นลิตรละ 40 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันพรุ่งนี้ (28 ต.ค.64)

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ วันพรุ่งนี้ (28 ต.ค.) เป็นดังนี้
เบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 39.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 32.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 32.28 บาท
E20 ลิตรละ 31.04 บาท
E85 ลิตรละ 24.44 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 29.69 บาท
B10 ลิตรละ 29.69 บาท
B20 ลิตรละ 29.44 บาท