น้ำมันดีเซล B10-B20 ขึ้นลิตรละ 15-25 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B10 ขึ้นลิตรละ 15 สต. ดีเซล B20 ปรับขึ้น 25 สต. ส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิม มีผล 1 ธ.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ วันที่ 1 ธ.ค. 64 เป็นดังนี้
ดีเซล B7 ลิตรละ 28.24 บาท
B10 ลิตรละ 28.24 บาท
B20 ลิตรละ 28.24 บาท
เบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT ลิตรละ 37.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 30.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.18 บาท
E20 ลิตรละ 28.94 บาท
E85 ลิตรละ 23.29 บาท