ข่าวดี…น้ำมันลงทุกชนิด 30-50 สต.

HoonSmart.com>>โออาร์-บางจาก ปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลิตรละ 50 สต. E85 ลด 30 สต. และดีเซล 40 สต. มีผล 2 ธ.ค. 64

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ลงลิตรละ 50 สตางค์ E85 ลดลง 30 สตางค์ ส่วนดีเซล ลดลิตรละ 40 สตางค์ มีผลวันพรุ่งนี้ (2 ธ.ค.64) เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
เบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.68 บาท
E20 ลิตรละ 28.44 บาท
E85 ลิตรละ 22.99 บาท
ดีเซล B7 B10 และ B20 ลิตรละ 27.84 บาท