พุ่งต่อ….OR-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 20-40 สต.

HoonSmart.com>> ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด โดยน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ปรับขึ้นลิตรละ 40 สตางค์ ส่วน E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 28 ก.ย. 64

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 38.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 30.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.48 บาท
E20 ลิตรละ 29.24 บาท
E85 ลิตรละ 23.24 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 30.69 บาท
B10 ลิตรละ 27.69 บาท
B20 ลิตรละ 27.44 บาท