ภาษี

“สรรพากร” เคาะดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 2 หมื่นบาทไม่เสียภาษี ไม่ต้องแจ้ง

สรรพากรจับมือสมาคมธนาคารไทยอำนวยความสะดวกผู้ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ธนาคารจะนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยแก่กรมสรรพากร ชี้หากผู้ฝากเงินไม่ประสงค์จะได้รับยกเว้นภาษีต้องแจ้งแก่ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยไม่ให้นำส่งข้อมูล จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยอัตรา 15%

“สรรพากร” ปลื้มผลงานเก็บภาษีปี 2561 ยอดพุ่ง 7% เกินเป้า 2.5%

กรมสรรพากรเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 ได้ 1.91 ล้านล้านบาท มากกว่าปีก่อน 7% เกินเป้าหมาย 2.5% หลังมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เผยปีงบประมาณ 2562 ตั้งเป้าเก็บเพิ่มอีก 4.4%