BROOK

BROOK ให้ขาใหญ่กู้ 100 ล้าน ดอกเบี้ย 12% สูงกว่าต้นทุนเงิน

HoonSmart.com>>บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป ปล่อยกู้นักลงทุนรายใหญ่ “นันท์วรินทร์ เตรียมชาญชัย” วงเงิน 100 ล้านบาท อายุ 3 เดือน ดอกเบี้ย 12% ต่อปี สูงกว่าต้นทุนเงินของบริษัท ดีกว่าฝากแบงก์ มีหุ้นเป็นหลักทรัพยค้ำประกัน 2.5 เท่า  

“วรุฒ บูลกุล” แปลงวอร์แรนต์ถือหุ้น BROOK เพิ่ม 1.33% ขยับถือ 21.18%

HoonSmart.com>> “วรุฒ บูลกุล” ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น BROOK กว่า 1.33% ราคา 0.25 บาทต่อหุ้น หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 21.18% ด้านตลาด mai รับหุ้นเพิ่มทุนเริ่มซื้อขาย 9 ก.ค.63

BROOK ชี้ “เพซ ฟู้ด รีเทล” สภาพคล่องดีขึ้น คืนเงินกู้ 120 ล้าน

“บรุ๊คเคอร์กรุ๊ป” เผยได้รับการติดต่อกจาก “เพซ ฟู้ด” ขอคืนเงินกู้บางส่วน 120 ล้านบาท หลังกลุ่มบริษัท เพซ มีสภาพคล่องดีขึ้น ยังเหลือเงินต้น 180 ล้านบาท