PVD

บลจ.ทิสโก้คว้ากองทุน PVD ยอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน แชมป์ AUM-จำนวนนายจ้าง

HoonSmart.com>> บลจ.ทิสโก้ คว้ารางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน ครองส่วนแบ่งสินทรัพย์ภายใต้บริหารสูงสุดแตะ 1.95 แสนล้านบาท โต 6% จากสิ้นปีก่อน ชูผลงานบริหารจัดการกองทุน ดึงเงินไหลเข้า ครองแชมป์จำนวนนายจ้างไว้วางใจให้บริหารเงินสูงสุดในอุตสาหกรรม

ความจริงความคิด : เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้เมื่อออกจากงาน

เห็นข่าวรัฐบาลเริ่มปลดล็อคเพิ่มขึ้นเรื่อย ส่วนจำนวนผู้ป่วย covid19 ใหม่ก็น้อยลงไปเยอะจนบางวันไม่มีผู้ป่วยใหม่เลย ก็ดีใจ และสบายใจที่วิกฤติครั้งนี้ผ่านไปแล้ว แต่พอได้เห็นข้อมูลคนตกงาน และรายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของสถาบันการเงินต่างๆ ความสบายใจที่เพิ่งได้มาก็เริ่มหายไปพร้อมกับความกังวลเข้ามาแทนที่

บลจ.กสิกรไทยจัดโปรชวนพนง.ออกจากงานลงทุน PVD ต่อผ่าน RMF

บลจ.กสิกรไทย ออกโปรเอาใจมนุษย์เงินเดือน ลาออกแต่ยังลงทุนต่อได้ผ่าน RMF for PVD ชู 15 กองทุนรองรับ หลากหลายนโยบายลงทุน เชื่อกลยุทธ์ ‘Duration’ ยึดหลักการลงทุนและถือครองสินทรัพย์ในระยะเวลาที่เหมาะสม สร้างผลตอบแทนดีในระยะยาว