บลจ.กสิกรไทยจัดโปรชวนพนง.ออกจากงานลงทุน PVD ต่อผ่าน RMF

HoonSmart.com>>บลจ.กสิกรไทย ออกโปรเอาใจมนุษย์เงินเดือน ลาออกแต่ยังลงทุนต่อได้ผ่าน RMF for PVD ชู 15 กองทุนรองรับ หลากหลายนโยบายลงทุน เชื่อกลยุทธ์ ‘Duration’ ยึดหลักการลงทุนและถือครองสินทรัพย์ในระยะเวลาที่เหมาะสม สร้างผลตอบแทนดีในระยะยาว

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์การลงทุนแบบ 4D อย่างต่อเนื่อง เพื่อแนะนำแนวทางการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน โดยหยิบกลยุทธ์ ‘Duration’ ที่ยึดหลักการลงทุนและถือครองสินทรัพย์ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวผ่านโปรโมชั่น RMF for PVD

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund : PVD) เป็นกองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งด้วยความสมัครใจ เพื่อเป้าหมายการออมในระยะยาวสำหรับไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ ซึ่งหากลูกจ้างลาออกจากงาน แต่ไม่ต้องการเสียภาษีจากการนำเงินออกจาก PVD สามารถโอนย้ายเงิน PVD มายัง RMF เพื่อความต่อเนื่องในการลงทุนได้ แต่ต้องถือครองจนอายุ 55 ปี และนับระยะเวลารวมกับการถือครอง PVD แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

“กองทุน RMF ของบลจ.กสิกรไทย มีอยู่ทั้งสิ้น 15 กองทุน ซึ่งรองรับเงินโอนย้ายจาก PVD ได้ครบทุกกองทุน หลากหลายนโยบายการลงทุนและประเภทสินทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยง และสามารถสับเปลี่ยนไปยัง RMF อื่นๆ ของบลจ.กสิกรไทยได้ผ่านแอปพลิเคชัน K-My Funds ทั้งนี้ นับตั้งแต่เปิดให้บริการรับโอนย้าย RMF for PVD เมื่อเดือน มิ.ย. 59 จนถึงปัจจุบัน มีเม็ดเงินไหลจาก PVD เข้ามายังกองทุน RMF ของบลจ.กสิกรไทย รวมทั้งสิ้น 2,236 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 62)” นายสุรเดชกล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถโอนย้ายเงิน PVD เข้ามายังกองทุน RMF ของบลจ.กสิกรไทย โดยทุกยอดโอนสุทธิ 1 ล้านบาท รับบัตรกำนัล Big C มูลค่า 1,000 บาท (สูงสุด 2,000 บาทต่อท่าน) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 ธ.ค. 62 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บลจ.กสิกรไทยกำหนด