อเบอร์ดีน ปลื้ม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอก-ชัย” คว้ารองชนะเลิศอันดับสองกองดีเด่น

HoonSmart.com>> กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอก-ชัย ภายใต้การจัดการกองทุนโดยอเบอร์ดีน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 10

กัลยาวดี ทัดเทียมเพชร Head of Retail Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ เพียงพิศ ฉัตรวิริยะชัย Executive Director, Country Finance and Accounting บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ในโอกาสที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอก-ชัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ภายใต้การบริหารจัดการกองทุนโดย บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทกองทุนเดี่ยว Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานเอกชน ขนาดกองทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท

ในการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกกองทุน

ตลอดจนความสามารถในการเป็นที่พึ่งพิงของพนักงานในวัยหลังเกษียณ ทั้งนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอก-ชัย เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ความไว้วางใจให้เราบริหารกองทุนฯ มากว่า 20 ปี