KC

KC ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริง 3 ธุรกรรมผู้สอบบัญชีสงสัย

บอร์ดเค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 3 ธุรกรรม ที่ผู้สอบบัญชีสงสัย ขีดเส้นจบภายใน 2 เดือน

1 2