KC ขายที่ดินกว่า 24 ไร่ คืนหนี้แบงก์กรุงไทย 103 ลบ.

HoonSmart.com>> “เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้” ตัดใจขายที่ดินย่านบางนา-เทพารักษ์ กว่า 24 ไร่ มูลค่า 146 ล้านบาท ต่ำกว่าราคาประมูลขั้นต่ำอยู่ที่ 160 ล้านบาท เหตุนำเงินชำระหนี้ แบงก์กรุงไทย 103.42 ล้านบาท ได้คืนหลักประกันที่ดินโครงการเค.ซี.กรีนคาแนล นำมาพัฒนาต่อ

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (KC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 4 ก.ย.2562 อนุมัติให้บริษัทจำหน่ายที่ดินโครงการ เค.ซี.พาร์ควิลล์ (บางนา-เทพารักษ์) โซนบี รวมทั้งหมด 4 โฉนด มีเนื้อที่จำนวน 24 ไร่ 2 งาน 97.9 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่ นางภคพร โลหวิบูลย์กิจ ในราคา 146 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำหน่ายที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีการประมูล ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.2561-12 พ.ย.2561 และกำหนดราคาขายต่ำไว้ที่ 160.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2561 ได้มีมติกำหนดกรอบราคาขายขั้นต่ำไว้ ซึ่งพิจารณาจากราคาประเมินของราชการและผู้ประเมินราคาอิสระ เมื่อครบกำหนดวันเปิดซองไม่มีผู้เขาร่วมประมูล

หลังจากวันที่ 26 ส.ค.2562 มีผู้เสนอราคาเข้ามา 1 ราย คือ นางภคพร โลหวิบูลย์กิจ โดยได้เสนอราคาต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ แต่ด้วยจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ประกอบกับบริษัทฯ มีภาระหนี้สินจำนวนมาก

บริษัทฯ จะนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ให้กับธนาคารกรุงไทย (KTB) จำนวน 103.42 ล้านบาท จากภาระหนี้รวม 130 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยปรับ ถือว่าได้ปลดภาระหนี้ของบริษัทฯ ลงได้ส่วนหนึ่ง โดยปัจจุบันบริษัทแบกภาระดอกเบี้ย 550,000 บาทต่อเดือนหรือประมาณ 6.60 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งการขายที่ดินเป็นการจำกัดความเสี่ยงกรณีถูกบังคับขายที่ดินทอดตลาด หากบริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งอาจมีราคาบังคับขายเพียง 90 ล้านบาท ซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระ

อย่างไรก็ตามหลังชำระหนี้ให้ KTB ครบแล้ว จะคืนหลักประกัน คือ ที่ดินโครงการเค.ซี.กรีนคาแนล ให้บริษัท ทำให้บริษัทฯมีโอกาสพัฒนาโครงการในที่ดินดังกล่าวต่อไป และหลังชำระหนี้บริษัทฯ ยังมีเงินเหลือส่วนหนึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน