กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บลจ.ทิสโก้แนะสมาชิก PVD ออกงาน-นายจ้างปิดกิจการ ลงทุนต่อผ่าน RMF

HoonSmart.com>>บลจ.ทิสโก้ชวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ออกจากงาน ย้ายงาน นายจ้างเลิกกิจการหรือเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาชิกที่เกษียณอายุ โอนย้ายเงินจาก PVD มากองทุน RMF for PVD เพื่อการลงทุนที่ต่อเนื่อง

ก.ล.ต.ชงแก้ไขพ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มประสิทธิภาพออมรับเกษียณ

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ชงปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามบอร์ดเห็นชอบ เพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นการออมรองรับเกษียณมากขึ้น สอดคล้องร่างพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ชี้แรงงานในระบบส่วนใหญ่มีรายได้หลังเกษียณไม่พอ ปัจจุบันลูกจ้างเอกชนออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียง 3 ล้านคน หรือ 20% และมีเงินหลังเกษียณมากกว่า 3 ล้านบาท สัดส่วนเพียง 24%

ความจริงความคิด : การนับอายุงานกรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หากให้จัดอันดับการออมที่คุ้มสุดๆ ผมยกให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับต้นๆเลย เพราะนอกจากเราจะได้เงินสมทบจากนายจ้างแล้ว เรายังสามารถเอาเงินสะสมไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย แถมกรมสรรพากรให้แล้วให้เลยไม่เอาภาษีคืนด้วย (ไม่เหมือน RMF, LTF,SSF หรือ ประกันชีวิตที่หากเราทำผิดเงื่อนไข เราต้องคืนภาษี แถมบางทียังโดนเบี้ยปรับ เงินเพิ่มอีกต่างหาก)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก.ล.ต. ขอเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เรียกร้องการลงทุนอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ “ESG” เป็นเรื่องที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ต้นทุนการระดมทุน มูลค่าสินทรัพย์ ผลการดำเนินงาน ความอยู่รอดของธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับด้วย

ก.ล.ต.- สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชวนประกวด PVD ดีเด่นปี 62

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมาคมฯ) เชิญชวนกองทุนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นปีที่ 8 ประจำปี 2562 ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคัดเลือกกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี

เอกชนโยกซบกอง PVD พูลฟันด์ ชูทางเลือกลงทุนหลากหลาย

ก.ล.ต.เผยบริษัทเอกชน 3 แห่ง ปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โอนเข้ากองทุนแบบมาสเตอร์พูลฟันด์ มีหลายนายจ้าง หลากนโยบายลงทุน ลูกจ้างมีทางเลือกเพิ่มและประหยัดค่าใช้จ่ายกองทุน

1 2 3