“บลจ.วรรณ” เซ็นสัญญาบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ กลุ่มอิออน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ จำกัด ได้รับความไว้วางใจเพื่อบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มอิออน ธนสินทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก สุพร วัธนเวคิน กรรมการบริหาร (ซ้าย) กลุ่มบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาแต่งตั้งบลจ.วรรณเพื่อบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ นำโดย พจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) บลจ.วรรณ ณ ห้องประชุม บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ฯ เมื่อเร็วๆนี้