Breaking News

DIF ปันผล 0.3375 บาท ก่อนเพิ่มทุน 5.3 หมื่นล.

กองทุน DIF ปันผล 4 เดือนแรกอัตราหน่วยละ 0.3375 บาท กำหนดรายชื่อที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลวันที่ 18 พ.ค.นี้ ก่อนลงทุนเพิ่มครั้งที่ 3 ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มทรูที่มีคุณภาพ หนุนประมาณการเงินปันผลต่อหน่วย (1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) เพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 1.04 บาท

ฟิทช์คาดธุรกิจประกันชีวิตปีนี้ทรงตัว โตเกือบ6%

ฟิทช์ วิเคราะห์อุตสาหกรรมประกันชีวิตของไทยในปีนี้ โตใกล้เคียงปีก่อนเกือบ 6% เบี้ยรับรายใหม่โตจากแบงก์ -ตัวแทนขายเพิ่ม ระมัดระวังการลงทุน ป้องกันไม่ต้องเพิ่มทุน

กรุงไทยปันผลกองหุ้น CLMVT รอบ 4 อีก 50 สต.

บลจ.กรุงไทย เปิดผลงานกองทุน KT-CLMVT Class D พร้อมจ่ายเงินปันผลรอบที่ 4 อัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย ถึงมือผู้ถือหน่วย 2 พ.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ ก.ล.ต. สมาคม บล. สมาคม บลจ. และสมาคม บจ. เปิดเวทีใหญ่ “Capital Market Innovation Awards 2018” ครั้งแรกของตลาดทุนไทย ในโอกาสครบรอบ 43 ปี เฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรมสร้างประโยชน์ต่อตลาดทุน ตอบโจทย์ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องยุค 4.0 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท เปิดรับผลงานถึง 30 มิ.ย.นี้

“สารัชถ์”ทุ่ม 287 ล้านบาทซื้อหุ้น GULF

“สารัชถ์ รัตนาวะดี”ทนเห็นราคาหุ้น GULF ทรุดแรงไม่ไหว ใช้บริษัทในกลุ่มซื้อเก็บ 3 วันติดต่อกัน กว่า 200 ล้านบาท แต่พยุงไม่ไหว หลุดต่ำกว่า 70 บาท ข่าวดี พ้นจากแคชบาลานซ์แล้ว

1 2,950 2,951 2,952 2,953 2,954 2,968