DJSI

AIS ติดอันดับ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 3 ผู้นำอุตฯโทรคมนาคมไทยยั่งยืน

HoonSmart.com>> AIS ได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ทั้งในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ (DJSI World and Emerging Markets Indices) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำภารกิจเพื่อความยั่งยืน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

“ไทยยูเนี่ยน” ติดดัชนีความยั่งยืน DJSI ต่อเนื่องปีที่ 8

HoonSmart.com>> “ไทยยูเนี่ยน” ติดดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ต่อเนื่องปีที่ 8 ดำเนินธุรกิจโดยใช้ความยั่งยืนเป้นหัวใจสำคัญ มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยรวม พร้อมคว้าอันดับ 2 ของโลกในกลุ่มดัชนีอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับคะแนนความยั่งยืนโดยรวมที่ 99 เปอร์เซ็นไทล์

บจ.ไทยครองแชมป์ดัชนี DJSI อาเซียนปีที่ 8 -ปี64 ติดอันดับ 24 บริษัท

HoonSmart.com>>บจ.ไทยครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI อาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  ปี64 ติดอันดับเพิ่ม 3 บริษัท  DELTA ,BDMS, BJC ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศยิ่งขึ้น 

TOP ติด DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 สะท้อนเติบโตอย่างยั่งยืน

HoonSmart.com>>ไทยออยล์ได้รับการประกาศเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 สะท้อนผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับสากล เติบโตทางเศรษฐกิจ  และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

บจ.ไทยกอดแชมป์เข้าดัชนี DJSI สูงสุดอาเซียน-ผู้นำ 7 กลุ่มอุตฯ โลก

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 21 บจ.ไทยได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ประจำปี 2563 “EGCO” เข้าใหม่ปีนี้ ด้าน 7 บจ.คว้าคะแนนอันดับ 1 ของโลกใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ภาพรวมบจ.ไทยยังครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI สูงสุดอาเซียนเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ส่งเสริมความเชื่อมั่นในสายตาผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

7 บจ.ไทยครองแชมป์ความยั่งยืน 7 กลุ่มอุตฯ โลกดัชนี DJSI

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนไทย 20 แห่ง ได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนี DJSI ด้าน “ADVANC” เข้าใหม่ปีนี้ ยก 7 บจ.คะแนนเป็นที่หนึ่งใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 11 บจ. อยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI World บจ.ไทยติดสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องปีที่ 6 ตอกย้ำการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่นในระดับสากล

ปตท. เข้า DJSI ต่อเนื่องปีที่ 8 “TOP-PTTEP-PTTGC” คว้าตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรม

HoonSmart.com>>ปตท. ได้รับเลือกเข้า DJSI ในปี 2562  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในกลุ่มดัชนีโลก ดัชนีตลาดเกิดใหม่  สะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน   ควง 4 บริษัทเข้ารอบด้วย โดย TOP-PTTEP-PTTGC รักษาตำแหน่งผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมได้สำเร็จ

5 บจ.ยืนหัวแถวอุตสาหกรรมโลก ไทยติด DJSI สูงสุดอาเซียนปีที่ 5

บจ.ไทยโดดเด่นติดระดับโลก BANPU-IRPC-PTT-TRUE และ TU ได้คะแนนที่ 1 ด้านความยั่งยืนใน 5 อุตสาหกรรมเป็นรองแค่สหรัฐ ส่วนในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก 19 บริษัทเข้าเป็นสมาชิก DJSI สูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2557

1 2