12 บจ.ไทยติด DJSI โลกปี’65-26 บจ.ตลาดเกิดใหม่ เข้าใหม่ 3 บริษัท

HoonSmart.com>> 12 บริษัทไทยครองตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรมโลกของ DJSI ปี 2565 -ปตท.สผ.หลุดโผ ส่วน DJSI กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์) มี 26 บริษัท  อาทิ PTTGC, IRPC , ADVANC, TU, CPF, BTS มีเข้าใหม่ 3 บริษัทคือ GPSC- SCGP-CRC

วันที่ 10 ธ.ค. 2565 บริษัทสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส (S&P) ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2565 โดยมีบริษัทไทยจำนวน 12 แห่งเข้ารอบเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในกลุ่มดัชนีโลก ( DJSI World) ได้แก่ 1. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) 2. บริษัท เอสซีบี เอกซ์ (SCB) 3.บริษัท ปตท. (PTT) 4. บริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL) 5.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 6. บริษัท อินโดรามาเวนเจอร์ส (IVL) 7.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 8. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) 9. บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา (CPN) 10.บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 11.บริษัทท่าอากาศยานไทย (AOT) 12. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA ส่วนบริษัทปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ไม่ได้รับเลือกในปีนี้

ส่วนบริษัทในกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets สำหรับตลาดเกิดใหม่ ได้รับเลือก 26 บริษัท มีเข้าใหม่ 3 บริษัทได้แก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC), บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP)และบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)

สำหรับ 26 บริษัทได้รับเลือกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่1. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) 2.บริษัท เอสซีบี เอกซ์ (SCB) 3.บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) 4.บริษัทบ้านปู (BANPU) 5.บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) 6.บริษัท ปตท. (PTT) 7.บริษัท ไทยออยล์ (TOP) 8. บริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL) 9.บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) 10. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) 11.บริษัทไทยเบฟเวอเรจ 12.บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) 13. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส  (IVL) 14. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 15. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) 16.บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) 17. ADVANC 18.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) 19. บริษัท ท่าอากาศยานไทย  (AOT) 20. บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) 21.บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) 22. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)  23. บริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO)

ด้านบริษัท ท่าอากาศยานไทย ได้เป็นสมาชิก DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และกลุ่ม Emerging Market ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 ในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โดยได้รับคะแนนในลำดับที่ 1 ของผู้บริหารท่าอากาศยานที่เข้าร่วมการประเมิน

ทั้งนี้ DJSI เป็นดัชนีประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งการประเมินนั้นจะครอบคลุม 3 มิติ ที่สำคัญคือ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ AOT ในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก อีกทั้ง AOT มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย AOT ได้เข้าร่วมการประเมิน DJSI มาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องทุกปีในกลุ่ม Emerging Market และเป็นสมาชิกในระดับ World อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562

ก่อนหน้านี้ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)   กล่าวว่า บริษัทฯขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นจากพันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือสนับสนุนและผลักดันให้ PTTGC ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ของโลก จาก DJSI 4 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพราะความสำเร็จนี้ บริษัททำคนเดียวไม่ได้ ความยั่งยืนนั้นต้องเริ่มต้นจากความร่วมมือ ลงมือทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนถึงวันนี้ รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และขอส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ให้ทุกคนได้ร่วมภูมิใจไปกับบริษัท โดยยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างแข็งขันต่อไป