BJC ขึ้นแท่นเบอร์ 1 ความยั่งยืน DJSI คะแนนสูงสุดของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing

HoonSmart.com>>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี (BJC) ขึ้นอันดับ 1 ความยั่งยืน S&P Global กลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ในรายงานความยั่งยืน The Sustainability Yearbook 2023

วันนี้ (8 ก.พ.65) S&P Global ในฐานะผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ประกาศรายชื่อองค์กรชั้นนำที่เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์และได้รับการบันทึกในรายงาน The Sustainability Yearbook 2023 โดยในปีนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี เป็นองค์กรไทยที่ได้คะแนนรวม DJSI 2022 สูงสุด 89 คะแนนขึ้นเป็นอันดับ 1 จากองค์กรทั้งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนระดับโลก และขานรับวิสัยทัศน์ พันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน “Your Trusted Partner for a Sustainable Better Living”

อัศวิน เตชะเจริญวิกุล

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี กล่าวว่า ผมในฐานะตัวแทนผู้บริหารและทีมงานทุกคนรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการคว้าคะแนนสูงสุดของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing จากเวทีด้านความยั่งยืนระดับโลก โดยที่ผ่านมา BJC เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยได้บูรณาการแนวทางความยั่งยืนที่ทางองค์กรจัดตั้งขึ้น “B.J.C.” ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนหรือ ESG ที่ครอบคลุมใน 3 ด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน S&P Global Sustainability Yearbook ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับสูงสุดของโลก ภายใต้อุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ซึ่งรางวัลนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของบีเจซีในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในธุรกิจค้าปลีก และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับสังคมมาตลอด 140 ปี โดยมีการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

“สำหรับ BJC เราเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตมานานนับร้อยปี ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรในทุกระดับ พร้อมกันนี้ BJC จะนำเอาหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรจาก S&P Global มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการดำเนินงานขององค์กรให้มีความสอดคล้อง กับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) รวมทั้งกรอบแนวคิด BCG Model หรือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมของไทยเพื่อยกระดับการทำงานให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติต่อไป” นายอัศวิน กล่าวทิ้งท้าย