KTB โกยกำไร 21,588 ลบ. เพิ่ม 29% สินเชื่อโต-ตั้งสำรองลด ปี’64

HoonSmart.com>>“แบงก์กรุงไทย” โชว์ผลงานปี 64 โดดเด่น มีกำไรสุทธิ 21,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  29% เฉพาะไตรมาส 4  มีกำไรสุทธิ 4,944 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.2% จากสินเชื่อที่เติบโต 12.6% บริหารคุณภาพสินทรัพย์ลด NPLs  เพิ่ม Coverage ratio  สูงขึ้นเป็น 168.8% ตั้งสำรองลดลง  แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูง รับมือความไม่แน่นอนเศรษฐกิจ เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้า เป็นกลไกหลักหนุนภาครัฐ ฟิทช์ฯ ปรับความน่าเชื่อถือเพิ่มเป็น AAA 

ผยง ศรีวณิช

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า ปี2564  ธนาคารให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิดและเพิ่มระดับของการสำรองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในอนาคต พร้อมดูแลช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด รวม 7 มาตรการ เพื่อให้สามารถประคองตัวและกลับมาเติบโตได้ในระยะข้างหน้า ธนาคารพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายของภาครัฐผ่านโครงการต่างๆ

นอกจากนี้ ธนาคารยังเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนมาตรการของรัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนต่อไปได้ ทั้งโครงการเราชนะ ม.33 เรารักกัน คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน และยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยธนาคารเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานการเงิน เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น

ด้านผลประกอบการของปี 2564 ธนาคารมีกำไรสุทธิ  21,588 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.54 บาท เพิ่มขึ้น  29% จากปี 2563 จากสินเชื่อที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 12.6%  เพิ่ม Coverage ratio ให้สูงขึ้นเป็น 168.8% เทียบกับ 147.3% ณ สิ้นปี 2563 เพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ มีการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมี NPLs Ratio-Gross อยู่ที่ 3.50% ลดลงจาก  3.81% ธนาคารตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 32,524 ล้านบาท ลดลงจากระดับ 27.6% ของปี 2563 แต่ยังเป็นการตั้งสำรองในระดับที่สูง

ทั้งนี้ ธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองและภาษีเงินได้  63,055 ล้านบาท ลดลง  8.3% เพราะปี 2563 มีรายได้ดอกเบี้ยพิเศษเงินให้สินเชื่อจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนอง หากไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ กำไรจะลดลง 1.5% เป็นผลจากการลดลงของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยมี NIM เท่ากับ  2.49%  ขณะที่มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง  1.4% ส่งผลให้ Cost to Income ratio อยู่ที่ 45.5 เท่ากับปี 2563 ไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ

สำหรับไตรมาส 4/2564 ธนาคารมีกำไรสุทธิ  4,944 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.2% จากรายได้รวมที่ขยายตัวได้ดีทั้งจากรายได้ดอกเบี้ยที่  5.0% ตามสินเชื่อที่เติบโตในระดับสูง โดยมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ NIM เท่ากับ  2.47% ประกอบกับรายได้จากการดำเนินงานอื่นที่ขยายตัว โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น  5.6% จากการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายธนาคารตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับ 8,233 ล้านบาท ลดลง  11.0% โดยระดับของ Coverage ratio ปรับสูงขึ้น

หากเทียบกับไตรมาส 3/2564 ธนาคารมีรายได้จากการดำเนินงานขยายตัว  5.6% รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยรวมถึงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิขยายตัว  1.0% แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 12.4% จากการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับกลยุทธ์ด้านดิจิทัลของธนาคาร รวมถึง ค่าใช้จ่ายเพิ่มตามฤดูกาลในด้านส่งเสริมการตลาดและค่าใช้จ่ายพนักงาน ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองและภาษีเงินได้ลดลง 0.2 %สอดคล้องกับมีกำไรสุทธิที่ลดลง 2.2%

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1  ธ.ค. 2564 สถาบันจัดอันดับ ฟิทช์ เรทติ้งส์  ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารเพิ่มขึ้น 1 ระดับ ทั้งอันดับความน่าเชื่อสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว เป็น BBB+ และอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาว เป็น AAA(tha) ซึ่งเป็นระดับความน่าเชื่อถือในระดับสูง โดยเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือในรอบนี้ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและบทบาทที่ชัดเจนของธนาคารในเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงที่ประเทศเผชิญความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด- 19

 
 
 
อ่านข่าว

KTC กำไรปี’64 นิวไฮ 6,251 ล้านบาท ลั่นเร่งเครื่องพอร์ตทะลุ 1 แสนลบ.
SCB กำไรปี 64 แตะ 3.55 หมื่นล. เพิ่ม 31% ตั้งเป้าปีนี้สินเชื่อโต 3-5% NPL ต่ำกว่า 4%
KBANK โกยกำไร 3.8 หมื่นลบ.ปี 64 โต 29% ตั้งสำรอง-NPLs ลดลง
BBL ฟาดกำไร 26,507 ลบ.พุ่ง 54% รายได้งาม ตั้งสำรอง 3.4 หมื่นล.ปี64
BAY กำไรปี 64 พุ่ง 46.7% รับกำไรพิเศษจากขาย ”เงินติดล้อ”
KKP กำไร Q4/64 พุ่ง 83% ทะลุ 2 พันลบ. หนุนงบปีแตะ 6.3 พันล.
TISCO โชว์กำไร 6,781 ลบ.ปี 64 โต 11.8% เฉพาะQ4 กำไร 1,791 ลบ. เพิ่ม 9.47%
LHFG ขาดทุน 373 ลบ. Q4 เพิ่มสำรอง ปี 64 กำไรแค่ 1,383 ลบ.
CIMBT กำไรปี 64 แตะ 2.4 พันลบ. โต 89% ค่าใช้จ่ายลด