HTC

HTC จัดโครงการ ESOP ขายหุ้นเพิ่มทุน 11.33 บาท ต่ำกว่ากระดานเท่าตัว

HoonSmart.com>> บอร์ดหาดทิพย์ ออกโครงการ HTC ESOP ขายหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 1,992,180 หุ้น หรือ 1% ขายผู้บริหารและพนักงาน ราคา 11.33 บาทต่อหุ้น ราคาต่ำกว่ากระดานเท่าตัว หวังสร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคคลากร พร้อมจายโบนัสพิเศษจ่ายกรรมการเป็นกรณีพิเศษ ชงผู้ถือหุ้น 21 ต.ค.นี้