บลจ.อเบอร์ดีนฯ ขายทำกำไรหุ้น HTC กว่า 0.05% เหลือถือ 4.98%

HoonSmart.com>> บลจ.อเบอร์ดีน ขายทำกำไรหุ้น HTC สัดส่วน 0.0515% คงเหลือถือหุ้น 4.9818%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2562 ได้จำหน่ายหุ้นบริษัท หาดทิพย์ (HTC) จำนวน 0.0515% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9818% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับราคาหุ้น HTC ปิดตลาดวันที่ 10 มิ.ย.2562 อยู่ที่ 20.30 บาท ลดลง 0.40 บาท หรือ -1.93% มูลค่าการซื้อขาย 92.01 ล้านบาท

ในขณะที่เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2562 ที่จำหน่ายหุ้นออก ราคาหุ้นเปิด 19.60 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุด ก่อนปรับตัวขึ้นไปแตะสูงสุด 20.30 บาทและย่อตัวลงปิด 19.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 1.02% มูลค่าซื้อขาย 22.83 ล้านบาท