ราคาน้ำมันปตท.

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40-60 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 40 สต.  ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้นลิตรละ 60 สต. มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 26 ก.พ. 65

ข่าวดี !! ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันดีเซลทุกชนิด 2.00 บาท/ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลิตรละ 2.00 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 18 ก.พ. 65

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 60 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 60 สต.  ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 16 ก.พ. 65

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 50 สต.  ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 12 ก.พ. 65

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 50 สต.  ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 8 ก.พ. 65

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 30-50 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลิตรละ 30-50 สตางค์ ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลมีราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 14 ม.ค.65

OR ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 20-30 สต.เว้น E 85 ลด 15 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์และดีเซล ลิตรละ 20-30 สตางค์ ยกเว้น E85 ลด 15 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 19 พ.ย.64

โออาร์-บางจากฯ ขึ้นราคาน้ำมันดีเซล 25-50 สต.

HoonSmart.com>>บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25-50 สต.  โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 10 พ.ย. เป็นต้นไป

ด่วน…รีบเติม OR-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 40-60 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40-60 สตางค์ มีผลวันที่ 19 ต.ค.64

1 2 3