ราคาน้ำมันปตท.

โออาร์-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 40 สต.

HoonSmart.com>>โออาร์-บางจาก ปรับเพิ่มราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล-กลุ่มเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด  และ E20 ขึ้น 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 40 สต.  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 20 เม.ย.นี้

ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน 40 สต.-ดีเซล ลด 30 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ทุกชนิดลง 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 20 สต./ลิตร กลุ่มน้ำมันดีเซลทุกชนิด ลด 30 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 20 มี.ค.นี้

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินทุกชนิด 40 สต./ลิตร-ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต./ลิตร ส่วนราคาดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 13 มี.ค.นี้

ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันดีเซล 40 สต./ลิตร กลุ่มเบนซิน ลด 30 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 40 สต./ลิตร กลุ่มเบนซินทุกชนิด ลด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 15 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 3 มี.ค.นี้

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิด 40 สต./ลิตร-ยกเว้น  E85 ปรับขึ้น 20 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 4 ก.พ.นี้

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคากลุ่มน้ำมันดีเซล 30 สต./ลิตร เบนซินขึ้น 20 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด 30 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินทุกชนิดขึ้น 20 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 10 ต.ค.นี้

ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 15 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิดลง 30 สต./ลิตร-ยกเว้น E85 ลด 15 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 30 พ.ค.นี้

1 2 3