ปตท.-บางจาก ขึ้นราคากลุ่มน้ำมันดีเซล 30 สต./ลิตร เบนซินขึ้น 20 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด 30 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินทุกชนิดขึ้น  20 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 10 ต.ค.นี้

บริษัท ปตท. (PTT) และบางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิด ลิตรละ 30 สต. และน้ำมันเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้นลิตรละ 0.20 บาท ยกเว้น E85 ราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (10 ต.ค.63)

สำหรับราคาน้ำมันที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 29.46 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 22.05 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 21.78 บาท, E20 ลิตรละ 20.54 บาท, E85 ลิตรละ 18.14 บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 18.89 บาท
(ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)