ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันดีเซล 40 สต./ลิตร กลุ่มเบนซิน ลด 30 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 40 สต./ลิตร กลุ่มเบนซินทุกชนิด ลด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 15 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 3 มี.ค.นี้

บริษัท ปตท. (PTT) และบางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิด ลิตรละ 0.40 บาท และน้ำมันเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลิตรละ 0.30 บาท ยกเว้น E85  ลดลงลิตรละ 0.15 บาท มีผลตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ (3 มี.ค.64)

สำหรับราคาน้ำมันที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเที่ยงวันนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 33.16 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 25.75 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 25.48 บาท, E20 ลิตรละ 24.24 บาท, E85 ลิตรละ 20.39 บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 23.59 บาท
(ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)