ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน 40 สต.-ดีเซล ลด 30 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ทุกชนิดลง 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 20 สต./ลิตร กลุ่มน้ำมันดีเซลทุกชนิด ลด 30 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 20 มี.ค.นี้

บริษัท ปตท. (PTT) และบางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน และ แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลิตรละ 0.40 บาท ยกเว้น E85  ลดลงลิตรละ 0.20 บาท ยกเว้น ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลงลิตรละ 0.30 บาท มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (20 มี.ค.63)

สำหรับราคาน้ำมันที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 34.26 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.85 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.58 บาท, E20 ลิตรละ 25.34 บาท, E85 ลิตรละ 21.14 บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 23.89 บาท
(ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)