ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต.-E85 ลด 40 สต.

HoonSmart.com>>OR-BCP ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลลิตรทุกชนิด ลิตรละ 60 สตางค์ ส่วน E85 ลด 40 สตางค์ มีผล 21 ส.ค.นี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด โดยเบนซินและแก๊สโซฮอล์ และดีเซลปรับลดลิตรละ 60 สตางค์ E85 ปรับลด 40 สตางค์ ผลตั้งแต่  21 ส.ค. 64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันในเขตกรุงเทพฯ วันที่ 21 ส.ค.64 เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station อยู่ที่ลิตรละ 36.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.48 บาท
E20 ลิตรละ 27.24 บาท
E85 ลิตรละ 22.14 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 28.29 บาท
ดีเซล ลิตรละ 25.29 บาท
B20 ลิตรละ 25.04 บาท