ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50 สต./ลิตร

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ 50 สต.  ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 8 ก.พ. 65

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 42.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 34.78 บาท
E20 ลิตรละ 33.94 บาท
E85 ลิตรละ 27.24 บาท
ดีเซล ลิตรละ 29.94 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 29.94 บาท
B20 ลิตรละ 29.94 บาท