ด่วน…รีบเติม OR-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 40-60 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40-60 สตางค์ มีผลวันที่ 19 ต.ค.64

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 40-60 สตางค์ โดยกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้นลิตรละ 60 สตางค์ ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 40 สตางค์ ส่วนดีเซลปรับขึ้น 60 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 19 ต.ค.2564

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 39.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 31.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 31.48 บาท
E20 ลิตรละ 30.24 บาท
E85 ลิตรละ 23.84 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 29.49 บาท
B10 ลิตรละ 29.49 บาท
B20 ลิตรละ 29.24 บาท